Atelier café datums

Iedere laatste zaterdag ochtend van de maand van 9 tot 12 uur  is er atelier café, behalve in juli en augustus, dus 10 keer per jaar.

Je neemt je eigen spullen mee en gaat lekker aan de slag met een schilderij dat je wilt maken.   Het is een hele vrije boel.

Je kunt komen het kost maar 5 euro per keer. Dit is voor gebruik atelier en koffie/thee met koek.  Het is geen les, maar desgewenst krijg je adviezen.